Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phỏng vấn Đại tá Lê Văn Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái về công tác tuyển quân năm 2019

18:25 | 27/12/2018 593 lượt xem