Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phỏng vấn Đại tá Hán Văn Tình, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc

18:37 | 16/02/2019 164 lượt xem