Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phỏng vấn Bác sỹ CK2 Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về phản ứng sau tiêm chủng

19:39 | 09/01/2019 349 lượt xem