Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phỏng vấn bà Lê Thị Thu Hà – Phó chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu

18:48 | 27/09/2017 656 lượt xem