Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phòng trừ sâu bệnh trên cây rau vụ đông

17:57 | 26/11/2018 100 lượt xem