HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Phong trào thi đua quyết thắng động lực để LLVT Trạm Tấu hoàn thành nhiệm vụ

17:24 | 09/11/2011 486 lượt xem