Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Ký ức Trường Sa 7:34 Ký ức Trường Sa 17:53 | 17/03/2019