TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Phòng NN&PTNT huyện Trạm Tấu - Điển hình về học và làm theo Bác

20:40 | 18/09/2018 229 lượt xem