Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phòng NN&PTNT huyện Trạm Tấu - Điển hình về học và làm theo Bác

20:40 | 18/09/2018 288 lượt xem