Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi

17:27 | 06/05/2019 52 lượt xem