Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh kiểm tra sản xuất nông lâm nghiệp tại huyện Văn Chấn

18:38 | 12/04/2019 90 lượt xem