Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu tặng quà Tết tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên

20:21 | 25/01/2019 111 lượt xem