Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát triển quỹ đất tăng thu ngân sách

18:08 | 24/04/2019 115 lượt xem