Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát triển ngô đông ở Văn Chấn - toàn vẹn hai mục tiêu

19:51 | 02/01/2019 183 lượt xem