Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát triển nghề nuôi cá lồng ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên

19:36 | 07/06/2018 413 lượt xem