HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Phát triển mạnh tiểu, thủ công nghiệp ở huyện Trấn Yên

18:18 | 27/06/2018 244 lượt xem