Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát triển mạng lưới giao thông ở Yên Bái

10:42 | 29/08/2011 1,280 lượt xem