TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Phát triển mạng lưới giao thông ở Yên Bái

10:42 | 29/08/2011 1,260 lượt xem