Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát triển chăn nuôi - điểm nhấn trong sản xuất nông nghiệp ở Yên Bái

08:11 | 13/01/2017 438 lượt xem