Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò của Đội Ứng phó nhanh ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi

18:15 | 14/03/2019 117 lượt xem