LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM

19:17 | 19/11/2018 144 lượt xem