Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Phát huy truyền thống thanh niên xung phong

19:18 | 15/07/2019 133 lượt xem