Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng

18:47 | 14/05/2019 114 lượt xem