KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

18:45 | 09/09/2018 321 lượt xem