Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

18:45 | 09/09/2018 265 lượt xem