Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ

19:22 | 04/05/2019 267 lượt xem