Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số

20:00 | 05/12/2018 43 lượt xem