Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát huy hiệu quả của chợ nông thôn tại Trấn Yên

19:42 | 06/07/2017 384 lượt xem