Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát huy hiệu quả các công trình nước sạch nông thôn

18:05 | 04/12/2018 165 lượt xem