Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, năm 2018

19:33 | 16/04/2018 954 lượt xem