Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát động Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi và Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người”

20:21 | 25/01/2019 270 lượt xem