Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát động cuộc thi ảnh về đề tài ATGT năm 2011

17:41 | 19/08/2011 364 lượt xem