Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát động Chiến dịch truyền thông phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019

19:23 | 17/05/2019 67 lượt xem