Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phấn đấu vì một xã hội không có người nhiễm HIV

18:44 | 29/01/2018 219 lượt xem