Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nữ thủ lĩnh Đoàn người Dao trên bản Mông

10:37 | 26/08/2018 735 lượt xem