Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nữ nghệ sỹ vinh dự hai lần được gặp Bác Hồ

20:07 | 15/09/2018 152 lượt xem