Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nữ doanh nhân đam mê ca hát

15:47 | 11/03/2014 2,834 lượt xem