TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nông nghiệp Yên Bái một năm vượt khó

19:07 | 03/01/2018 1,150 lượt xem