TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nông nghiệp Yên Bái - 1 năm thắng lợi

19:47 | 31/12/2018 162 lượt xem