Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên xây dựng mô hình chăn nuôi bò sinh sản

19:46 | 06/09/2018 488 lượt xem