TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nông dân vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ một số chính sách

16:47 | 30/12/2011 243 lượt xem