Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ một số chính sách

16:47 | 30/12/2011 248 lượt xem