Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân Văn Chấn tập trung sản xuất vụ đông xuân

18:29 | 19/01/2019 216 lượt xem