Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân Văn Chấn tập trung phòng trừ sâu bệnh hại lúa

19:46 | 06/08/2018 95 lượt xem