LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH MƯỜNG LÒ VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA RUỘNG BẬC THANG MÙ CANG CHẢI NĂM 2019 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25/09/2019

Nông dân Trấn Yên tập trung chăm sóc lúa cuối vụ

19:16 | 22/08/2019 111 lượt xem