Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Nông dân Trạm Tấu tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân

20:00 | 12/02/2019 339 lượt xem