TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nông dân Trạm Tấu tập trung xuống đồng gieo cấy lúa xuân

20:00 | 12/02/2019 259 lượt xem