TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tích cực thu hoạch cây mầu vụ đông

19:35 | 07/01/2019 76 lượt xem