Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tích cực thu hoạch cây mầu vụ đông

19:35 | 07/01/2019 102 lượt xem