TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tích cực ra đồng chăm sóc lúa đông xuân

17:51 | 22/02/2018 423 lượt xem