TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

17:12 | 14/04/2019 56 lượt xem