Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

17:12 | 14/04/2019 68 lượt xem