Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ thu hoạch xong diện tích lúa đông xuân

19:51 | 06/06/2018 310 lượt xem