Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tập trung thu chiêm làm mùa

18:45 | 14/05/2019 66 lượt xem