TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Nông dân thành phố Yên Bái tập trung gieo cấy lúa đông xuân

19:55 | 29/01/2019 67 lượt xem