Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân Mù Cang Chải tập trung thu hoạch lúa mùa

20:14 | 27/09/2018 152 lượt xem