Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân Lục Yên thận trọng tái đàn sau dịch lở mồm long móng

12:26 | 21/04/2019 45 lượt xem